1ºESO

 

LIBRO DE TEXTO: NETWORK 1        


 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: RÚBRICAS  

RÚBRICA WRITING:

RÚBRICA SPEAKING:

RÚBRICA PROJECTS:


LIBROS DE LECTURA


TERM 1 - 

TERM 2- 

TERM 3 -


PROYECTOS POR TRIMESTRE

TERM 1 - 

TERM 2 - 

TERM 3 -